مزرعه حلزون اسکارگو الماس  بزگترین و معتبرترین مزرعه پرورش حلزون اسکارگو در شمال غرب کشور 

ارائه دهنده حلزون اسکارگو و ماسک جلبک اسپرولینا

مکمل های غذایی حلزون 

محلول ضد عفونی 

خاک استریل 

شماره های تماس :

۰۹۱۴۶۸۱۷۵۰۹

۰۹۱۴۱۰۵۹۱۴۱