خوراک حلزون اسکارگو، هنوز هم در اروپا طرفداران خود را دارد.
 رومی‌های باستان، برای آن‌که بتوانند غذای سلطنتی را آماده کنند، تعداد زیادی از این حلزون ها را در مکان‌های به خصوصی پرورش می‌دادند.
هیچ مهمانی‌ در روم، بدون صدف در حداقل یکی از غذاها، امکان پذیر نبود.

برای رومی‌ها، صدف چیزی شبیه به اسنک در کنار غذا بود. مثلا در دنیای جدید ما می‌توان آن را با بال کبابی مقایسه کرد. با این تفاوت که در مورد صدف، دیگر خبری از استخوان نیست.