پیرو سوالات شما عزیزان👇
کسانی که احساس میکنید بدن حلزونها کمی خشک شده و میزان ترشحات به طرز چشمگیری کاهش یافته است حتما حلزونهایتان را آبرسانی کنید به این صورت که آنها را روزانه، حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در دو نوبت، در ظرف کم عمقی از آب قرار دهید بطوری که غرق آب نشوند، تا سیراب گردند و حتما میوه های آبدار را در رژیم غذایی شان قرار بدهید.
ضمن اینکه هر روز از حلزونها استفاده نکنید، هر حلزون به ۴۸ ساعت استراحت و ریکاوری نیاز دارد.